Visie

Visie

Bewustwording is het sleutelwoord voor mijn begeleiding.
Als je niet weet dat het er is, dan kan je het ook niet gebruiken. Als je bewust wordt wat je eigenlijk nodig hebt en je ervaart dat jij dit ook in jou hebt, dan kan je hier meer en meer gebruik van maken. Het komt als het ware vrij.

Bewustwording ontstaat door middel van gesprekken waardoor je nieuwe inzichten krijgt. Het maakt dat je ergens op een andere manier naar kan kijken.
Ik vind het belangrijk dat je het niet alleen begrijpt, maar ook voelt of ervaart waar het voor jou om gaat. Pas als je het hebt gevoeld en ervaren kan er werkelijke en duurzame verandering van binnen uit ontstaan. Ervaringsgerichte oefeningen, lichaamsgericht werk en meditatie helpen hierbij.
Op die manier krijg je bewustwording op een diepere laag.

Naast mijn werkvormen heb ik een aantal basis uitgangspunten van waaruit ik werk.

Mijn visie is dat ieder mens uniek is. Zoals in een kastanje al de kastanjeboom aanwezig, zo is ook in jouw aanwezig wie je eigenlijk ten diepste bent.
Hoe trouwer je daar aan bent, hoe echter en authentieker je wordt en hoe meer voldoening je zal ervaren in je leven in wat je doet. Jouw lichaam antwoord met positieve gevoelens, omdat dit bij jouw past.  Dit is trouw zijn aan jezelf.

Ieder mens heeft een grotere wijsheid in zich dan alleen de intelligentie van het brein. Noem het innerlijk wijsheid,  innerlijk weten, je innerlijke kompas of intuïtie.
Ergens weet je…..   En ergens weet jouw lichaam ook de weg. Deze wijsheid zit in je lichaam opgeslagen.  Dat is een ander weten, een vele malen groter weten dan wat je met je brein kan bedenken.  
Jouw innerlijk kompas of intuïtie wijst je de weg die voor jouw klopt, daar kan je van op aan.

In ieder mens ligt grote potentie verscholen. Ook in jou. Je bent veel meer, dan wat je op dit moment van jezelf kent, doet en laat zien.
Ik ga er vanuit dat alle antwoorden en kwaliteiten die jou zo jou maken in je aanwezig zijn. Misschien ben je er niet bewust van,  is dit allemaal nieuw voor je, of misschien ligt er een blokkade voor, maar het is in jou aanwezig. Juist de lichaamsgerichte manier van begeleiden helpt om dit weer wakker te maken.

In jouw lichaam is niet alleen jou gehele potentie aanwezig, er liggen ook blokkades opgeslagen die belemmeren om deze potentie vrij in te zetten. Anders had je allang gedaan wat je diep van binnen weet. Deze blokkades zijn ontstaan door eerdere ervaringen in het leven. Dit proces hoort bij opgroeien als mens.
Ze creëren de automatische reactie en denk- patronen, tegenkrachten, vervormingen die waarmee je jezelf in de weg kunt staan. Blokkades zijn niet in beton zijn gegoten. Ze zijn energetisch op te lossen. Het lichaam, jouw systeem, heeft hierin een zelfhelend vermogen.

In mijn begeleiding maak ik gebruik van dit zelf helend vermogen. Door aandacht te geven aan dat in jou wat gezien wil worden en dat in jou wat je weerhoudt, volgt er van binnen energetisch een zelfhelend proces wat zijn werk doet. Om los te laten wat je niet meer dient en om toe te laten wat je nodig hebt.
Dit heeft een duurzaam transformerende werking.

Ogenschijnlijke muren blijken dan doorgangen te zijn naar iets wat je nog niet kent van jezelf.